Info kleuter

Kleuters kunnen naar school vanaf de 'instapdagen' als ze 2.5 jaar zijn. Een 'instapdag' is de eerste dag na elke vakantie.
 
De kleuters zijn ingedeeld in verschillende groepen:

 • Jongste kleuters: onderbouw
 • Oudste kleuters: bovenbouw

 In de groep(en) met de jongste kleuters helpt een kinderverzorgster mee, ook in de klas.
Bij samenstelling van de groepen letten we op het volgende:

 • Evenwichtige verdeling van het aantal kleuters per groep.
 • Extra aandacht voor de allerjongsten.
 • Voldoende mogelijkheden voor het voorbereiden van aanvankelijk lezen en rekenen bij de oudste kleuters.

Tijdens de schooluren en gedurende de korte pauzes zijn de kleuters onder begeleiding van de kleuterleidsters. In de klas worden allerlei activiteiten en uitstappen georganiseerd rond bepaalde thema's.
 
Dagindeling

Voormiddag:

 • 08:20 tot 10:00: klastijd
 • 10:00 tot 10:15: pauze
 • 10:15 tot 10:30: geleid spel
 • 10:30 tot 11:55: klastijd
 • 11:55 tot 13:30: middagpauze
 • naar huis of naar de kinderopvang.

Namiddag (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag):

 • 13:30 tot 14:20: klastijd
 • 14:20 tot 14:35: pauze
 • 14:35 tot 15:25: klastijd
 • naar huis of naar de buitenschoolse kinderopvang.

Voor de speeltijd is er een 'knabbelpauze': de kleuters brengen een stuk fruit, een boterhammetje of een droge koek mee. De kinderen kunnen steeds water drinken. Beperk alstublief verpakkingen die de afvalberg vergroten. Een koekje of boterham uit een doosje met je naam erop smaakt heus even lekker en een drankje uit een drinkbus of -beker is net zo goed. Voor de namiddagpauze in de klas brengen de kleuters een stuk fruit mee : lekker én gezond!

Woensdag en vrijdag zijn fruitdag. Op woensdag krijgen de kinderen een stuk fruit van de school (Tutti Frutti) en op vrijdag brengen zij dat mee van thuis.
 
Vanaf 7:00 tot het begin van de klastijd, tijdens de middagpauze op woensdagnamiddag en tussen 15:30 en 18:00 kunnen de kleuters terecht in de kinderopvang.
 
De kinderen spelen en eten er onder begeleiding van onze kinderbegeleid(st)ers. Ze worden er verzorgd en wie moe is kan na de middag even rusten of een dutje doen.
 
's Middags kunnen de kinderen hun meegebracht lunchpakket verbruiken, al dan niet met een kom soep. Er kan ook een warme maaltijd worden besteld.
 
Na schooltijd verwennen we de kleuters met een vieruurtje en een beker melk. Daarna kunnen de kleuters spelen, knutselen, tekenen, enz. tot ze afgehaald worden.
 
Ook op vakantiedagen staan onze medewerkers van het dagverblijf klaar voor de kinderen. Dan worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
 
De tarieven van de opvang vindt u in de rubriek OPVANG/ TARIEVEN. Betaal na ontvangst van de factuur. Liefst met domiciliëring, zoniet contant de eerste week na ontvangst factuur.
 
Bestellen doet u ruim vooraf met een bestelling die u in de kinderopvang afgeeft.
 
Als er een maaltijd of vieruurtje werd besteld en uw kind is ziek, verwittig ons dan voor 9 uur. Bij tijdige annulatie hoeft u de bestelde maaltijd niet te betalen. Bestellingen en reservaties tijdens de vakantie moeten een week vooraf worden geannuleerd.
 
's Avonds kunnen de kinderen tot 18:00 worden opgevangen. Wij rekenen erop dat ze tijdig worden afgehaald.
 
Als uw kind ziek wordt in de loop van de dag, verwittigen wij de ouders of de door hen opgegeven persoon.
 
Kinderen die ziek zijn blijven best thuis om goed te genezen. Daarna kunnen ze weer bij ons terecht.
 
In geval van besmettelijke ziektes kunnen de kinderen in de kinderopvang opgevangen worden tot ze worden afgehaald door een ouder of een andere vertrouwenspersoon. Zo kunnen zieke kindjes de anderen ook niet besmetten.
Zegt de arts dat ze terug mogen komen, dan ontvangen we ze opnieuw met open armen.
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen?
 
De kleuterleidsters en de medewerkers van de kinderopvang helpen u graag verder. Ook de directie is na een seintje zowel tijdens als na de schooluren bereikbaar.

© Stad Gent 2018
Basisschool Westerhem, Kerkdreef 9
9051 Sint-Denijs-Westrem
tel. (032) 09 222 33 30, e-mail westerhem@stad.gent