Info lager

In de lagere school hanteren we het  jaarklassensysteem. Dat betekent dat de kinderen telkens één jaar bij leeftijdsgenootjes in een vaste groep zitten. Elke groep heeft een klastitularis. Daarnaast zijn er nog bijzondere leermeesters voor lichamelijke opvoeding, erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer en  leerkrachten zorg.
 
De vakken lichamelijke opvoeding en zwemmen zijn verplichte leervakken. Ze worden door alle kinderen gevolgd.
 
Om de 2 weken gaan de leerlingen zwemmen in zwembad het Strop. De toegangsprijs bedraagt € 1,10 behalve voor het 1ste leerjaar, zij gaan wekelijks zwemmen en voor hen is het gratis. Er wordt maandelijks afgerekend.
 
Bij de vakken godsdienst/zedenleer maken de ouders een keuze bij het begin van het 1ste leerjaar. 
 
Dagindeling
 
Voormiddag:

  • 07:30 tot 08:20: vooropvang
  • 08:20 tot 10:00: klastijd
  • 10:00 tot 10:15: pauze
  • 10:15 tot 11:55: klastijd
  • 11:55 tot 13:30: middagpauze

De kinderen gaan naar huis of blijven op school onder toezicht van de begeleiders buitenschoolse opvang.
 
Namiddag (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag):

  • 13:30 tot 14:20: klastijd
  • 14:20 tot 14:35: pauze
  • 14:35 tot 15:25: klastijd

Er is avondopvang van 15:25 tot 18:00.
 
De kinderen gaan naar huis of blijven onder toezicht van begeleiders, aanwezigheden worden om 16:00 genoteerd. De kinderen kunnen tussen 16u en 17u hun huiswerk maken. Nadien kunnen ze een gezelschapspel spelen, lezen, tekenen of bij mooi weer buiten spelen. Alle kinderen worden afgehaald, ten laatste om 18:00.
 
Wie alleen naar huis gaat in de loop van de avondopvang brengt een briefje mee van de ouders.
 
Op woensdagnamiddag zorgt een begeleider ervoor dat de kinderen in een ontspannen sfeer en onder toezicht een prettige vrije namiddag doorbrengen.

© Stad Gent 2018
Basisschool Westerhem, Kerkdreef 9
9051 Sint-Denijs-Westrem
tel. (032) 09 222 33 30, e-mail westerhem@stad.gent