Schoolraad

DE SCHOOLRAAD

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers in van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar.
Het schoolbestuur (i.c. Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent) overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod,  grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.
De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.
Bron: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouderraad-leerlingenraad-en-schoolraad#schoolraad

BEVOEGDHEDEN, RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SCHOOLRAAD
lees je hier 

Verdere info:
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13504 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13494 
http://www.koogo.be/ehbo/schoolraad 

SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD
 
Stemgerechtigde leden:     
 
Schoolteam:     
Kathleen De Clercq, leerkracht tweede leerjaar
Dorine De Riek, leerkracht onderbouw kleuters
Wim Meulenijzer, leerkracht zesde leerjaar
 
Ouders:   
Céline Balliu (mama van Canelle en Cantin)
Caroline Vereecken (mama van Ludovic en Victor-Scott)
Michael Pector (papa van Lisa en Marthe)

 
Lokale gemeenschap:
Myriam Blockeel
Marie-Roos Van Crombrugge
Herwig Verstraete
 
 
Leden met een adviserende functie:
 
Patricia De Backer, directeur

VERSLAGEN EN VERGADERDATUM
De officiële verslagen van de schoolraad liggen op eenvoudig verzoek ter inzage bij de directie. 

 
 
 

© Stad Gent 2018
Basisschool Westerhem, Kerkdreef 9
9051 Sint-Denijs-Westrem
tel. (032) 09 222 33 30, e-mail westerhem@stad.gent